fbpx

FECSEGŐ TIPEGŐK, A FEJLESZTŐHÁZ

A Fecsegő Tipegők fejlesztőház vár minden gyermeket, modern, barátságos és fiatalos környezetben, 3 hónapos kortól 14 éves korig. Speciális kis létszámú óvodás és kisiskolás angol oktatással várjuk azokat a gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni az angol nyelvvel és megalapozni tudásukat.

Egyéni és csoportos TSMT mozgásfejlesztésre várjuk azokat a gyerekeket, akik megkésett mozgás- vagy beszédfejlődésűek, nehezen tudnak figyelni, ügyetlenek, hiperaktívak, beilleszkedési- és tanulási nehézségekkel küzdenek, autisták vagy koraszülöttek.

Okleveles kineziológusunk, ifjusági és gyermek coach-unk várja a gyermekeket és felnőtteket egyaránt, hogy közösen megtalálhassák a számukra legmegfelelőbb megoldást nehézségeikre, melyeket később a mindennapokban alkalmazni tudnak.

Angol a legkisebbeknek is

A Fecsegő Tipegők fejlesztőház vár minden gyermeket, modern, barátságos és fiatalos környezetben, 3 hónapos kortól 14 éves korig. Speciális kis létszámú óvodás és kisiskolás angol oktatással várjuk azokat a gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni az angol nyelvvel és megalapozni tudásukat.

Egyéni és csoportos TSMT mozgásfejlesztésre várjuk azokat a gyerekeket, akik megkésett mozgás- vagy beszédfejlődésűek, nehezen tudnak figyelni, ügyetlenek, hiperaktívak, beilleszkedési- és tanulási nehézségekkel küzdenek, autisták vagy koraszülöttek.

Okleveles pszichológusunk és tanácsadó szakpszichológusunk várja a gyermekeket és felnőtteket egyaránt, hogy közösen megtalálhassák a számukra legmegfelelőbb megoldást nehézségeikre, melyeket később a mindennapokban alkalmazni tudnak.

TSMT és mozgásfejlesztés

Kiket várunk egyéni és csoportos TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning) óráinkra?
Olyan gyermekeket, akik megkésett beszéd- vagy mozgásfejlődésűek, akik ügyetlenek, nehezen tudnak figyelni, hiperaktívak, iskolaéretlenek, viselkedési vagy beilleszkedési problémákkal küzdenek, autisták, autisztikus tüneteket mutatnak vagy koraszülöttek voltak. 
Hogyan segítünk?

A fejlesztések megkezdését minden esetben egy Longitudinális komplex mozgás és kognitív vizsgálat előz meg, annak érdekében, hogy fennáll-e az idegrendszeri éretlenség. Amennyiben igen, a szükségletek szerint kialakítjuk az egyénre szabott fejlesztési tervet, otthoni TSMT tornával vagy csoportot választunk a gyermeknek. Amennyiben felmerül más vizsgálatok elvégzésének szükségessége, azt a szülők tájékoztatása és beleegyezése után megtesszük vagy más szakemberhez irányítjuk a családot.
Számunkra a legfontosabb, hogy a családdal jó kapcsolatot ápoljunk és olyan bizalmi légkört alakítsunk ki, ahol mindenki biztonságban érzi magát a fejlesztések során és szemmel látható eredményeket érjünk el.

Ha bizonytalan abban, hogy gyermekének szüksége lehet-e fejlesztésre, TSMT terapeutáink minden munkanapon 8-18 óra között várják hívását, hogy segítséget nyújthassanak a felmerülő kérdésekben. 

Tipegő baba-mama torna

Gyere el hozzánk!

Nálunk a helyed gyermekeddel, ha szeretnétek barátokat szerezni, közösségbe járni, sokat játszani és észrevétlenül fejlődni. 

Hangolódjunk együtt a bölcsire és az ovira!

Tornánk során nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek kényelmesen érezzék magukat közösségben, nyitottak legyenek másokra és sok-sok baráttal térjenek haza.

Egy-egy alkalom alatt az alábbi fontos fejlődési állomásokat érintjük:

 • Nagymozgások és finommotorika
 • Nyelv és beszédfejlődés
 • Szociális érzelmi fejlődés
 • Koncentráció, figyelem
 • A mozgás szeretete

Ajánlott korosztály 1-3 éves korúak.

A foglalkozásokat vezeti: Hatházi Hajnalka, mozgásfejlesztő +36309064634

Iskolaérettség felmérés

Kiket várunk az iskolaérettség felmérésre?
Minden olyan nagycsoportos óvodást várunk, akik a következő tanévben szeretnék elkezdeni az iskolát. Komplex mérési módszereinkkel azt vizsgáljuk, a gyermek hol tart a fejlődésben, milyen erőségekkel rendelkezik, miben van szüksége fejlesztése, kialakult-e a feladattudata, figyelme, mennyire önálló, hogyan motiválható és mennyire kitartó.
Az átfogó iskolaérettség felmérés több fontos lépésből áll. Az időpontegyeztetés után a szülőkkel konzultálva felvesszük a gyermek anamnézisét, a vizsgálat csak ez után kezdődik. Felmérjük a gyermek mozgását, mozgáskoordinációját, finommotorikus és grafomotoros képességeit, a nyelvi fejlettségét, a kognitív készségeit.
A gyermek aktuális fejlettségi állapotát felmérve nem csak arra teszünk javaslatot, hogy a gyermek érett-e az iskolakezdésre, fontosnak tartjuk, hogy irányt mutassunk a fejlesztésre vonatkozóan is.

Ha felmerült Önben, hogy gyermeke iskolaérett-e, vagy csak ezzel a témával kapcsolatban lennének kérdései, keressen bizalommal!

Figyelem! A végzett felmérésünk nem azonos és nem helyettesíti a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményét, illetve javaslattételét a beiskolázással kapcsolatban.

GOH-GMP beszédpercepciós vizsgálat és terápia

A beszédészlelés és beszédmegértés folyamatait GOH/GMP Beszédpercepciós diagnosztikával tudjuk vizsgálni 3-13 év közötti gyermekeknél (bizonyos esetekben fiatalabbak és idősebbek részleges tesztelése is elvégezhető a diagnosztikával). A kapott adatok alapján a beszédfeldolgozás tesztelt működései jól jellemezhetőek, ezáltal atipikus fejlődési szint megbízhatóan elkülöníthető az elmaradottól, vagy a zavart folyamattól, melyet a diagnosztika életkor-specifikus értékei tesznek lehetővé.
Kiket várunk az iskolaérettség felmérésre?

A gyermekek beszéd-feldolgozási folyamatainak életkori szintű működése szükséges az ép, tiszta beszédhez, az olvasás és írás elsajátításához, a tanuláshoz, megfelelő gondolkodáshoz, ezért a vizsgálat a 4-7 éves életkorú gyermekek számára kiemelten ajánlott! Mivel sokszor rejtve maradnak a beszédészlelési és a beszédmegértési folyamat esetleges zavarai, gyakran csak az iskolai kudarcok hívják fel a figyelmet a problémára, melyekre különféle jelzések utalhatnak, például tartós beszédhiba, az ép hallás melletti “figyelmetlenség”, a túlzott játékosság, a mesehallgatás kerülése, magatartási/viselkedési problémák, a gyermekhez intézett közlések gyakori félreértése, a gyermek gyakran visszakérdez, olvasási/írási/helyesírási nehézségek, vers/memoriter tanulási nehézségek stb. Az iskolai kudarcok/problémák elkerülése végett javasolt a vizsgálat elvégzése óvodás korú gyermekeknél középső vagy nagycsoportban illetve iskolába lépés előtt.

Hogyan lehet jelentkezni?

Jelentkezhetsz Kontra Beánál a +36 20 388 1812-es számon.

Gyermek -és felnőtt kineziológia

A keniziológiai, illetve az ifjúsági -és gyermek coaching foglalkozások összetettek, ahol a kliensek nagy részét gyermekek teszik ki az általam választott és alkalmazott összes módszer tekintetében. Mivel a gyermekekkel végzett munka során a szülők szerepe is nagyon fontos, velük is kapcsolatba kerülök, ezáltal felnőtt kliensekkel is egyaránt foglalkozom. A segítő beszélgetések sok esetben párhuzamosan zajlanak, ennek eredményeként a szülő és a gyermek stresszeinek, gyászának, veszteségének oldását komplex szemléletmóddal tudom kezelni.

Miben tudok segíteni?

 • gyermekek és felnőttek lelki problémáinak stresszoldása
 • iskolai és egyéb bántalmazás kezelése, kivédése, személyes határok felismerése
 • magatartási, tanulási nehézségek oldása
 • önbizalom növelés, önismeret fejlesztés
 • társas, szociális kapcsolatok lehetséges problémáinak feltárása, kezelése
 • kommunikáció fejlesztése tranzakcióanalízissel
 • veszteségek és gyász feldolgozása, traumaoldás
Hogyan lehet jelentkezni?

Jelentkezhetsz Farkas-Miklós Barbaránál a +36 70 638 8142-es számon.

Logopédiai terápiák

Beszédindító terápia

Amennyiben még kétévesen is késnek az első szavak, két és fél évesen néhány szó,
szókapcsolat megjelenése után megreked és nem bővül tovább a szókincs, nem kapcsolja
össze a szavakat, nem alkot mondatokat, akkor megkésett beszédfejlődésről beszélünk.
Többféle ok is állhat a háttérben. A beszédindítás játékosan, a szülővel szorosan
együttműködve zajlik.

Komplex nyelvi fejlesztés

A komplex nyelvi foglalkozásokon a különböző nyelvi szinteket erősítjük, a beszéd értő és
kifejező oldalát is fejlesztjük. Ez egy igen összetett és sokszínű terápia, melynek során a
javítjuk a fonológiai tudatosságot, a beszédészlelést- és megértést, gyarapítjuk a szókincset,
javítjuk a kifejezőkészséget, a megfigyelőkészséget, a koncentrációt, figyelmet stb. 
A nyelvi területek megfelelő szintű fejlettsége elengedhetetlen a sikeres iskolakezdéshez, így
a terápiát főként nagycsoportos óvodásoknak és 1-2. osztályos kisiskolásoknak ajánljuk.

Artikulációs zavarok terápiája

Az artikulációs zavarokat hétköznapi szóhasználattal pöszeségnek nevezzük. A beszéd
tisztaságának zavaráról beszélünk, vagyis a hangok torz ejtése, cseréje, helyettesítése hallható
a beszédben.
A zavarok hátterében leggyakrabban artikulációs mozgásügyetlenség, fejletlen
finommotorika, pontatlan hallási figyelem, beszédészlelési elmaradás, vagy beszédszervi,
fogsorzáródási rendellenesség állhat.
A terápiát általában 5 éves kortól ajánlott megkezdeni, hiszen ezt megelőzően még élettani
pöszeségről van szó, ami spontán is javulhat. Azonban ha több hangot érint a helytelen ejtés
és a gyermek beszéde szinte érthetetlen, úgy érdemes már 5 éves kor előtt is szakemberhez
fordulni.
A sikeres terápia szempontjából kiemelten fontos a szülővel történő intenzív otthoni
gyakorlás.

Diszlexia prevenciós foglalkozás

Amennyiben óvodáskorú gyermekénél tapasztalják a következő jelenségeket, akkor szükséges
lehet a diszlexia prevenciós foglalkozás:

 • a nagymozgásának fejlődése eltért az átlagtól: később ült, állt, járt, nem kúszott-
  mászott, nagymozgása összerendezetlen;
 • finommozgását tekintve rajzai átláthatatlanok, kuszák, ceruzafogása görcsös, szabálytalan;
 • beszéde megkésett és/vagy beszédészlelési, beszédértési nehézségei vannak;
  az utasításokra nem figyel, folyamatosan visszakérdez;
 • nyelvi fejlődése életkorától eltérő, szótalálási nehézségek jelentkeznek, illetve
  grammatikailag helytelen a beszéde, a versek tanulása nehezen megy, pontatlanul mondja vissza;
 • az alak, forma, nagyság, szín felismerése, megkülönböztetése nehézkes számára;
 • jobb-bal kezét folyamatosan váltogatja, bizonytalan az oldalak felismerésében;
 • sorrendalkotása, ritmusérzéke, térbeli és időbeli tájékozódása bizonytalan, pontatlan.

Logopédiai iskolaélőkészítő foglalkozás

Az iskolaelőkészítő foglalkozások célja játékosan készülni, hangolódni az iskolára, miközben
az olvasás-írás megtanulásához szükséges részképességeket fejlesztjük, ügyesítjük.
Kiemelt fejlesztési területek:

   • figyelem, koncentráció
   • emlékezet, szerialitás
   • téri és idői orientáció
   • beszédészlelés, beszédértés
   • fonológiai tudatosság
   • ritmusérzék
   • finommotorika, grafomotorika

Nyelvlökéses nyelés terápia

Az úgynevezett nyelvlökéses nyelésre jellemző, hogy nyelés folyamán a nyelv rendszerint a szájtérben laposan helyezkedik el. A nyelvhegy az alsó vagy a felső fogaknak nyomódik, továbbá ha a két fogsor nem záródik megfelelően, a nyelv hegye kicsúszik a fogak közül elöl vagy oldalt. Ez a nyelési forma csecsemő- és kisgyermekkorban életkorinak tekinthető, de előfordulása az életkor növekedésével csökken, és idővel megszűnik. Általában a vegyes fogazat kialakulásától tekintjük a nyelvlökéses nyelést károsnak.

A helytelen nyelés lehetséges következményei lehetnek:

 • szabálytalanul álló fogak, harapási rendellenességek
 • aránytalan a felső és az alsó állkapocs egymáshoz való viszonya (pl.: kisebb-nagyobb, szélesebb-keskenyebb, előrébb-hátrább).
 • gyakran nyitott a szájtartás, társulva szájlégzéssel
 • beszéd közben bizonyos hangoknál a fogak közé csúszhat a nyelv, ami miatt a t, d, n, l, sz, z és c esetleg az s, zs, cs, ty, gy, ny hangok torzulnak
 • fogcsikorgatás, fogszorítás
 • a fogszabályzás hatására nem, vagy csak nehezen alakul a fogazat
 • a már szabályozott fogazat visszarendeződik a szabályzás előtti állapotba
 • jellemző az előrebukó fej, illetve egyéb testtartást érintő eltérések.

 

A terápia 8 éves kortól kezdhető. Feltétele a terápiára való érettség, illetve hogy a helytelen nyelést fenntartó esetleges rossz orális szokások (pl. cumizás, ujjrágás, köröm, illetve ceruzarágás) megszűnjenek, illetve a rendszeres, napi otthoni gyakorlás vállalása.
A komplex terápia kb. fél évig tart, magában foglalja az ajak, arc és – nyelvizomzat erősítését, harmonizálását, a helyes nyelés lepésenként történő kialakítását, majd automatizálását, az érintett hangok javítását, illetve az orrlégzés kialakítását.

Hogyan lehet jelentkezni?

Jelentkezhetsz Szokolics Anitánál a +36 30 349 4759-es számon és Somogyi-Szabó Ágnesnél a +36 30 413 9136-os telefonszámon.

Zenés babusgató foglalkozás

Dalok, mondókák, hangszerjáték és babusgatás mamának és babának együtt

Babusgató ölbéli játékok mellett közös dalolás, mondókázás, különféle hangszerek várnak Titeket a foglalkozások alatt. Gyertek el barátaitokkal, csaladtagjaitokkal vagy egyedül gyermeketekkel, hogy babusgatás közben barátokra leljetek szert.

Április 5-től minden szerdán 10:30-tól indul a foglalkozás.

A foglalkozásokat Gorzsás Mária zenepedagógus, tanítónő vezeti.
Jelentkezni előzetes regisztráció alapján lehetséges az alábbi telefonszámokon: +36 20 219 3162, +36 30 991 9783

Kollégáink

Szabó Eszter

– Egyéni és csoportos TSMT terapeuta
– Ovis, kisiskolás egyéni és csoportos angol oktatás
+36 30 991 9783

Kontra Beatrix

– Gyógypedagógus, egyéni és csoportos TSMT terapeuta
– GOH-GMP terapeuta
+36 20 388 1812

Hatházi Hajnalka

/szombati fejlesztési időpontok/
– Óvodapedagógus, egyéni és csoportos TSMT terapeuta
+36 30 906 4634

Farkas-Miklós Barbara

– Gyermek -és felnőtt kineziológus
– Ifjúsági -és gyermek coach; Veszteség -és gyászfacilitátor
+36 70 638 8142

Szokolics Anita

– Gyógypedagógus, logopédus
+36 30 349 4759

Somogyi-Szabó Ágnes

– Gyógypedagógus, logopédus
+36 30 413 9136

Gorzsás Mária

– Zenepedagógus, tanítőnő
+36 20 219 3162

FEJLESZTŐHÁZ SZABÁLYZAT

1. A tervezett időpontot megelőző 24 órán belüli lemondás vagy lemondás nélkül a megjelenés elmulasztása esetén a foglalkozás díja teljesen kifizetendő. Lemondásra csak írásban kerülhet sor.
2. A gyermek 15 percet elérő késése esetén a foglalkozás nem kerül megtartásra, azonban annak díja felszámításra kerül.
3. A gyermekek és kísérőik fertőző betegség jelei esetén a fejlesztőházba nem hozhatóak el.
4. A gyermekek vagy kísérőik nem károsíthatják a fejlesztőház berendezéseit, eszközeit, kötelesek azokat tisztán tartani.
5. Utcai cipőben a gyermekek nem vehetnek részt a foglalkozáson.
6. A fejlesztőházban tilos a dohányzás.
7. A jelenlévők nem zavarhatják a foglalkozások rendjét, lefolytatását.
8. A gyermekek ékszereket nem viselhetnek.
9. A fejlesztőházban az értékekért felelősséget nem vállalunk.
10. Kérjük a telefonokat lenémítani, a terápiás teremben telefonálni nem szabad!
11. A gyermeket csak arra jogosult képviselője viheti el a fejlesztőházból.
12. A foglalkozást biztosító terapeuta jogosult az új foglalást visszautasítani a tartozás rendezéséig.
13. Az általunk megírt személyes TSMT feladatsor nem tehető fel közösségi oldalakra, nem adható, és alkalmazható másik gyermeknél, mert vizsgálat hiányában látatlanul alkalmazva tünetrosszabbodást, túlingerlést, esetleg epilepsziás rohamokat válthat ki.
A szabályzat megsértése esetén a terapeuta jogosult megtagadni a foglalkozás lefolytatását és kizárni a részvételből az érintett személyt, azonban a foglalkozás díja ebben az esetben is megfizetendő.

ÁRAK ÉS ÓRAREND

A csoportos órák indulásához minimum 4 fő szükséges. További információkért vedd fel velünk a kapcsolatot!

Ovis angol sárga/kék (kezdő) – heti 1×45 perc

Az időpontért érdeklődjön telefonon

12.000Ft/ hó

Ovis angol narancssárga (középhaladó) – heti 2×45 perc

Hétfő / Szerda 16.15

24.000 Ft/ hó

Kisiskolás angol ezüst – heti 2×45 perc

Hétfő / Szerda 17.00

24.000 Ft/ hó

Longitudinális komplex vizsgálat – 0-2 éves korig – 60 perc

Időpont egyeztetés szükséges

13.500 Ft/ felmérés

Longitudinális komplex vizsgálat – 3-5 éves korig – 60 perc

Időpont egyeztetés szükséges

14.500 Ft/ felmérés

Longitudinális komplex vizsgálat – 5 éves kortól – 60perc

Időpont egyeztetés szükséges

15.000 Ft/ felmérés

Egyéni TSMT – 30 perc

Időpont egyeztetés szükséges

4.000 Ft/ alkalom

Egyéni TSMT – 60 perc

Időpont egyeztetés szükséges

8.000 Ft/ alkalom

Csoportos TSMT – 60 perc

Több csoport indul, bejelentkezéshez egyeztetés szükséges

3.500 Ft/ alkalom

Tipegő baba-mama torna – 45 perc

Szombat 9.00

3.500 Ft/ gyermek

Iskolaérettség felmérés – 60 perc

Időpont egyeztetés szükséges

12.000 Ft/ felmérés

GOH-GMP beszédpercepciós vizsgálat és terápia – 35-45 perc

Időpont egyeztetés szükséges

10.000 Ft/ alkalom

Felnőtt egyéni kineziológiai oldás – 90-120 perc

Időpont egyeztetés szükséges

18.000 Ft/ alkalom

Gyermek egyéni kineziológiai oldás – 60-90 perc

Időpont egyeztetés szükséges

15.000 Ft/ alkalom

Gyermek -és ifjúsági coaching – 60-90 perc

Időpont egyeztetés szükséges

17.000 Ft/ alkalom

Logopédiai állapotfelmérés – 45 perc

Időpont egyeztetés szükséges

13.500 Ft/ felmérés

Logopédiai szakvélemény készítés

6.000 Ft/ szakvélemény

Komplex nyelvi fejlesztés – 45 perc

Időpont egyeztetés szükséges

9.000 Ft/ alkalom

Artikulációs zavarok terápiája – 45 perc

Időpont egyeztetés szükséges

9.000 Ft/ alkalom

Diszlexia prevenciós foglalkozás – 45 perc

Időpont egyeztetés szükséges

9.000 Ft/ alkalom

Logopédiai iskolaelőkészítő foglalkozás – 45 perc

Időpont egyeztetés szükséges

9.000 Ft/ alkalom

Beszédindító foglalkozás – 30 perc

Időpont egyeztetés szükséges

8.000 Ft/ alkalom

Beszédindító foglalkozás – 45 perc

Időpont egyeztetés szükséges

9.000 Ft/ alkalom

Nyelvlökéses nyelés terápia – 45 perc

Időpont egyeztetés szükséges

9.000 Ft/ alkalom

Csoportos logopédiai fejlesztés (max 3 fő) – 45 perc

Előzetes logopédiai konzultáció szükséges

6.000 Ft/ alkalom /gyermek

Babusgató foglalkozás

Szerda 10:30

2.000 Ft/ alkalom /gyermek

Miért érdemes Minket választani?

Kedves oktatók

Több éves óvodai angol oktatási tapasztatalat, TSMT terapeuta

Megfizethető árak

Számunkra fontos, hogy megfizethető áron, minőségi oktatást nyújtsunk

Speciális módszertan

Hivatalos Watts English oktatási központ.

Játékos tanulás

Foglalkozásainkon játszva tanulnak és fejlődnek a gyerekek.

Motiváló légkör

Folyamatos és változatos motivációs eszközök a fejlesztések során.

Interaktív módszerek

Modern, változatos és interaktív eszközök segítik a tanulást.

Vedd fel velünk a kapcsolatot és jelentkezz!

  Szabó Eszter

  +36 30/991 97 83

  Kontra Beatrix

  +36 20/388 18 12

  Hatházi Hajnalka

  +36 30/906 46 34

  Farkas-Miklós Barbara

  +36 70/638 81 42

  Látogass el személyesen!

  1173 Budapest, Pesti út 237. (HOME CENTER) A/4

  Nézz körbe a blogon!

   Ha elakadtál a gyermek fejlesztés útvesztőjében, nálunk talán válaszra találhatsz. Ha nem vagy biztos gyermeked fejlesztését illetően, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk!
  Ez történik a gyermekeddel mondókázás közben!

  Ez történik a gyermekeddel mondókázás közben!

  Nem kell énekesnőnek, vagy muzsikusnak lenni ahhoz, hogy a gyermekünk zenei nevelését, ritmusérzékének fejlesztését segíthessük. Nem kell bonyolult, nehéz dallamokra, hangokra , énekekre, vagy dalokra gondolni, elég minden nap 10-15 perc mondókázás ahhoz, hogy...

  Játék a természetben

  Játék a természetben

  A játék a gyermekkor legfontosabb, legmeghatározóbb és legfejlesztőbb eszköze. Neves pszichológiai, pedagógiai kutatások is alátámasztják, hogy a gyermek a külvilágból és saját belső világából tapasztalt benyomásait, játék közben dolgozza fel, gondolja újra, ekkor...

  Beilleszkedés az iskolába

  Beilleszkedés az iskolába

  A beilleszkedés néha nekünk felnőtteknek is nehéz, hát, még ha egy iskolát kezdő gyermekről van szó. Ahhoz hogy a gyermek a legjobb teljesítményt nyújtsa, nem csak testileg, de lelkileg is egészségesnek kell lennie. Azokra a gyerekekre akiknél probléma mentesen a...

  Tippek, hogy az iskolakezdés gördülékenyen menjen

  Tippek, hogy az iskolakezdés gördülékenyen menjen

  Egy jól sikerült iskolakezdés egy gyermeknél megalapozhatja azt, hogy az iskolás évei alatt végig magabiztos, jókedvű és motivált tudjon lenni, ami a későbbiekben folyamatos sikerélményekhez vezethet. A következőkben olyan egyszerű trükköket hoztam, amik könnyebbé és...